Artist books

Lådan ovan innehåller 10 grafiska blad som ärar 10 män som har introducerat matematiska symboler. 2019 och 2020.

De runda böckerna innehåller FN:s 17 globala mål. Böckerna har en flik för varje mål. 2020 och 2021.

Denna låda innehåller närmare 20 grafiska blad om mina farföräldrars liv. Motiven som är mina farföräldrars egna har behandlats och överförts till en fotopolymerplåt. Därefter har de tryckts för hand på KKV-grafik i Malmö. 2019 och 2020.

Denna låda innehåller 10 motiv inspirerade från medeltida svenska kyrkors träskulpturer, numera vid historiska museet i Lund. 2020.

De två bilderna ovan visar utsidan och insidan av en av mina artist book. 2020.

Dessa tre böcker med tomma blad att anteckna på har utsidor av plywood och ringar i silver. 2020.

Här visas sex artist books av olika slag. 2020. På nästa bild har två av dem öppnats.

Två av böckerna i bilden ovanför bilden ovan har öppnats. 2020.