Evy och Johan – om kärlek och omtanke i världskrigets skugga

Brev 20200215 omslag

Det är oroliga tider i Europa. Vi tecknar sent 1930-tal och Hitler har kopplat greppet om Europa. Andra världskriget blir 1939 ett faktum och världen är plötsligt inte längre sig lik. Mot denna bakgrund tecknar Linda Jarlskog ett ömsint och oförglömligt porträtt av sina älskade farföräldrar, Johan och Evy, som lever sina liv i skuggan av andra världskriget. Detta gör författaren genom att delge läsaren innehållet i en stor mängd brev som utväxlades mellan farföräldrarna under nästan 10 år, från 1934 till 1943. Mot krigets fasor ställs farmor Evys lugna men strävsamma liv i Småland och farfar Johans tillvaro som inkallad soldat och man får följa hennes stillsamma liv i småländska Vederslöv och hans ibland enahanda liv i kasernen. De många tidningsartiklar som för-
fattaren valt att återge ger en extra dimension åt denna charmfulla skildring av kärlek och omtanke i världskrigets skugga.

Karin Eriksson
Vän och tidigare kollega