Physics

text 1 text 2
text 3 text 4
text 5 text 6
text 7 text 8
text 9 text 10

 

Inte jungru men väldigt kompetent (1911)

marie curie

Om Jorden vore ett svart hål (1915)

Om Jorden vore ett svart hål

Mörk materia (1930-talet)

mörk materia NY

Protonen och neutronen (1960-talet)

protonNY   neutronen

Det är vi som är standardmodellen (1970-talet)

Det är vi som är standardmodellen

Mörk energi – eterns återkomst (1998)

etern   mörk energi

Det är mycket som inte syns (ca år 2000)

fyra procent ny

Atlas dotter (2012)

inte jungru men väldigt kompetent grön

Att göra ljus – ESS i Lund (2016)

att göra ljus

Advertisements