Physics

Beskrivningar av min konst om modern fysik

Fler beskrivningar, även på engelska finns längre ner på sidan.

marie curie
Not virgin but very competent (1911)
Inte jungfru men väldigt kompetent (1911)

svart hål med låda fixad

Svart hål FIXAD NY
If earth was a black hole (1915)
Om jorden vore ett svart hål (1915)

mörk materia NY
Dark matter (1930’s)
Mörk materia (1930-talet)


The proton and the neutron (1960’s)
Protonen och neutronen (1960-talet)

Det är vi som är standardmodellen till hemsidan


We are the standard model (1970’s)
Det är vi som är standardmodellen (1970-talet)


Dark energy – return of the ether (1998)
Mörk energi – eterns återkomst (1998)

fyra procent ny
Not much is seen (approx 2000)
Det är inte mycket som syns (ca 2000)

inte jungru men väldigt kompetent grön
Daughter of Atlas (2012)
Atlas dotter (2012)


Feynman diagram with Higgs (2012)
Feynmandiagram med Higgs (2012)


Atlas and CMS discover Higgs (2012)
Atlas och CMS upptäcker Higgs (2012)


Alice recreates and investigates the quark-gluon plasma
created a microsecond after Big Bang
(2012)
Alice återskapar och undersöker kvark-gluonplasman
som fanns någon mikrosekund efter Big Bang (2012)

att göra ljus
To produce light – ESS in Lund (2016)
Att göra ljus – ESS i Lund (2016)