Läs mer om ett verk genom att klicka på dess titel.
Titlarna står ovanpå bilderna av verken.
Årtalen anger när verkens innehåll blev en del av vår vetenskapliga historia.

 

Inte jungru men väldigt kompetent (1911)

marie curie

Om Jorden vore ett svart hål (1915)

Om Jorden vore ett svart hål

Mörk materia (1930-talet)

mörk materia NY

Protonen och neutronen (1960-talet)

protonNY   neutronen

Det är vi som är standardmodellen (1970-talet)

Det är vi som är standardmodellen

Mörk energi – eterns återkomst (1998)

etern   mörk energi

Det är mycket som inte syns (ca år 2000)

fyra procent ny

Atlas dotter (2012)

inte jungru men väldigt kompetent grön

Att göra ljus – ESS i Lund (2016)

att göra ljus

Advertisements