Läs mer om ett verk genom att klicka på dess titel.
Titlarna står ovanpå bilderna av verken.
Årtalen anger när verkens innehåll blev en del av vår matematiska historia.

OBS! Jag håller på att lägga in bilderna på hemsidan. Det är ännu inte klart!

Talet pi (2000 f. Kr.)
Pythagoras sats (500 f. Kr.)
Månens kvadratur (400 f. Kr.)
Primtal (300 f. Kr.)
Arkimedes pussel (200 f. Kr.)
Tangram (1000 e. Kr.)
Fibonaccis talföljd (1200 e. Kr.)
Vivianis sats (1600 e. Kr)
Talet e (1690)
Morleys teorem (1899)
Johnsons teorem (1916)
Kvadrera en rektangel (1925)

Advertisements