About us

Linda Jarlskog

I prefer to collaborate when I create, write and develop material. Through the communication and discussions my thoughts are challenged. It feels natural for me that my art more and more has come to express mathematics and science since I am skilled in natural sciences. In addition to my work with art I teach at the adult education in Lund. There I teach math, physics and chemistry. My passion for my subjects is as strong as for my art. Jag arbetar helst i lag, när jag skapar, skriver och utvecklar material. Genom att kommunicera och diskuterar drivs och utmanas mitt tänkande. Då jag är naturvetenskapligt skolad känns det naturligt för mig att min konst alltmer har kommit att handla om matematik och vetenskap. Utöver arbetet med min konst undervisar jag på Vuxenutbildningen i Lund. Där undervisar jag i matematik, kemi och i fysik. Min passion för mina ämnen är lika stark som min passion för min konst.

Here I list of some of the exhibitions I have done.

 • 2017: Konstrundan, VSKG samt Kulturforum Esarp
 • 2016: Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg (separat)
 • 2016: Tetra Paks konstförening, Lund (separat)
 • 2015: Dalby bibliotek, Dalby (separat)
 • 2014: Malmö Kommunanställdas konstförening (grupp)
 • 2013: Svedala Kommunanställdas Konstförening (separat)
 • 2010: Landskrona Konsthall, Landskrona (grupp, jury)
 • 2010: Ideons Konstsförening, Lund (separat)
 • 2008: Virsbo Konsthall, Virsbo (grupp)
 • 2007: Bokenäs Konsthall, Trelleborg (grupp)
 • 2007: Sjöbo Konsthall, Sjöbo (grupp)
 • 2006: Sigtuna Konsthall, Sigtuna (grupp)
 • 2006: Invandrarnas hus, Borås (grupp)
 • 2006: Världskulturmuseet, Göteborg (grupp)
 • 2006: 30 x 30, Väsby Konsthall (grupp, jury)
 • 2005: Galleri Bruket, Rydebäck (separat)
 • 2005: Sozialministerium, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland (grupp)
 • 2004: CERN, Genève, Schweiz (separat)
 • 2004: Galleri Orient Espace, Lausanne, Schweiz (grupp)
 • 2004: 30 x 30, Väsby Konsthall (grupp, jury)
 • 2004: Hörby museum, Hörby (grupp)
 • 2004: Äsperöd Konsthall, Äsperöd (grupp)
 • 2004: Smygemagasinet, Smygehuk (grupp, jury)
 • 2004: Holje Park, Olofström (grupp)
 • 2004: Landskrona Konsthall, Landskrona (grupp, jury)
 • 2003: Höstsalong, Väsby Konsthall (grupp, jury)
 • 2003: Höstsalong, Statshallen, Lund (grupp, jury)
 • 2003: Virsbo Konsthall, Virsbo (grupp)
 • 2003: Dalby bibliotek, Dalby (separat)
 • 2003: Galleri Byalaget, Rydebäck (separat)
 • 2002: Höstsalong, Statshallen, Lund (grupp, jury)
 • 2002: Galleri 21, Plzen, Tjeckien (separat)

Stefan Agnani

The material in itself gives inspiration to create. The glass demands technical knowledge and skill to become artistically appealing. I produce art both for utility goods and for being pure art. If people find the artifacts attractive to use they are more than decorations. They give functionality while providing an aesthetical influence on life. During several years I have held classes teaching glass fusing. For myself, I do both glass fusing and the copper foil technique which has become known mostly through the Tiffany lamps. Materialet i sig är det som ger inspiration till att skapa. Glaset kräver tekniskt kun-nande för att komma till sin rätt. Jag framställer både brukskonst och ren konst. Kan människor finna föremålen attraktiva att använda är de mer än något man har för dekoration. De ger människan funktionalitet samtidigt som de bidrar till en estetisk prägel på omgivningen. Under flera år har jag hållit kurser och lärt ut glasfusingtekniken. För egen del sysslar jag både med glasfusing och kopparfolieteknik vilken blivit mest känd genom de s k tiffanylamporna.

Some of the exhibitions I have done.

2016 Tetra Pak Konstförening, Lund (separate)
2016 Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg (separate)
2015 Dalby bibliotek, Lund (separate)
2014 Lilla kulturhuset Mejerigränd, Kävlinge (group)
2013 Svedala Kommunanställdas Konstförening (separate)
2010 Quality Hotel Grand, Kristianstad (separate)
2010 Galleri Dala gård, Malmö (separate)
2010 Konstföreningen Ideon, Lund (group)
2008 Konstlängan Holje Park, Olofström (group)
2008 Dalby bibliotek, Lund (group)
2008 Virsbo Konsthall, Virsbo (group)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s